18. januara 2018. osnovano je povereništvo Udruženja Kraljevina Srbija za Republiku Kipar.

   

Za poverenika je imenovan g. Aleksandar Vojinović.

Svi zainteresovani za učlanjenje na Kipru mogu kontaktirati g. Vojinovića na broj telefona: +35799037291 i mejl kipar@kraljevinasrbija.com

Novoosnovanom povereništvu želimo puno uspeha u radu do ostvarenja našeg cilja – vaspostavljanja Kraljevine Srbije!