Дана 27.12.2022. године на Краљевском Двору у Београду, по допуштењу нашег високог покровитеља ЊКВ Престолонаследника Александра, одржан је завршни састанак Управног одбора Удружења Краљевина Србија за 2022. годину уз присуство председника Надзорног одбора, као и претходно прибављено мишљење председника Статутарне комисије Удружења.

Овим путем информишемо заинтересовану јавност да су донете следеће

O д л у к е:

  1. Распушта се досадашњи сазив Извршниог одбор Удружења Краљевина Србија, на челу са г. Сашом Станисављевићем.
  2. За новог мандатара за састав Извршног одбора Удружења Краљевина Србија именује се г. Мишко Милошевић.
  3. Разрешавају се дужности чланова Савета Удружења Краљевина Србија г. Срђан Ћосић, г. Живорад Божиновић и госпођа Александра Љубић.
  4. Распушта се градски одбор Удружења Краљевина Србија у Сремској Митровици и за повереника Удружења се именујe г. Мирослав Смрзлић.

У Београду, 29.12.2022. године

Председник Удружења

Милош Павковић с.р.